ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه
نئاندرتال ها با وجود دارا وجود داشتن فرهنگی غنی، جثه ای قوی و شباهت های ظاهر بسیاری که به ما آدم های مدرن داشتند حدود ۴۰ هزاره سال قبل به طرز غیرمنتظره ای برای همیشه از ورقه ی روزگار تراشیدن شدند. دلیل انقراض این انسان های باستانی یکی از رادیکال ترین (و بوسیله تعبیری بنیانی ترین) معماهایی است که کهنه-مردم شناسان از بدو ساخت این علم بوسیله عقب محلول آن بوده اند. تاکنون فرضیات زیادی درون مورد برهان ضعف نئاندرتال ها مطرح شده از عموم رقابت با انسان های مدرن که محتملا از برتری جسمی و ذهنی لازم برای غلبه کنار نئاندرتال ها برخوردار بوده اند. با این حال پژوهش جدید، انگاره ی جدیدی را مطرح کرده است.

کریست وایسن، فیلسوف و متخصص مهندسی زیستی از دانشگاه فناوری آیندهوون در هلند، به همراه همکارانشپژوهشی را عمل داده اند که مدال می دهد، ممکن است نئاندرتال ها تنها به دلیل تقارن چند بد اقبالی بخاطر همیشه منقرض شدند. درواقع، مشابه سازی های وایسن و همکارانش مدال می دهد، انباشتگی نئاندرتال ها همواره مستعد شکست بوده و احتمالات ناگهانی کافی بوده تا این انسان های باستانی به سرانجام شیار برسند.مقاله های مرتبط:آیا سایر گونه های مردم قربانی ششمین انقراض قسمت قسمت کردن جمعی شدند؟چرا هنوز نئاندرتال ها را دست کم می گیریم

نئاندرتال ها صدها هزار سال داخل اروپا و آسیا زندگی کردند. با این حال، پری این عموزاده های باستانی ما همیشه کمینه حیات. فرض می شود که طاس جمعیت نئاندرتال ها تو یک بازه ی زمانی چند هزار نفر بوده و داخل اوج پرجمعیتی نیز به احصائیه ۵ هزار تا ۷ هزاره نفری رسیده است. تصور بنیانی کنار این است که از حدود ۴۰ هزار سال قبل که سوابق فسیلی نئاندرتال ها به وضع غیرمنتظره ای ناپدید شد، این خویشاوندان نزدیک ما آدم ها به صورت دسته جمعی جان خود را از دست داده باشند. این دوره هم زمان با ورود انسان های مدرن به اروپا و آسیا است. درنتیجه، بسیاری از انسان شناسان تقصیر شکست نئاندرتال ها را همیشه هوشیار انسان های مدرن دانسته اند. البته این فرمان وما بدین معنا محو که مردم های مدرن دست به قتل اختصاصی نئاندرتال ها خورده باشند، بلکه شاید آدم ها باهوش تر بودند یا اینکه از سلطه عددی و سلاح های پیشرفته تری برای مظفر شدن پهلو نئاندرتال ها برخوردار بودند.

اما کریست وایسن و همکارانش جمعیت نئاندرتال ها را براساس سوابق DNA شبیه سازی کرده و ارج مرگ و میر و زاد و ولد در این آدم های باستانی را تخمین زدند. پژوهشگران این متشابه سازی های جمعیتی را بخاطر گروه هایی با جمعیت های مختلف از ۵۰ نفر تا ۵۰۰۰ نفر اجرا کردند و عوامل فرضی شبیه رقابت با مردم های مدرن را به طاسی به خشکی امدن گذاشتند. این شبیه سازی ها بوسیله پژوهشگران این امکان را داد تا ۳ فرایند بنیانی را که به عقیده سندیت نئاندرتال ها را آسیب پذیر کرده بود فاحش کنند. مقدماتی فرایند، همخونی یا در زاییاست که می تواند به پدید آمدن جهش های ژنی مضر منتهی شود. داخل حقیقت، همان طور که در آدم های مدرن نیز مشاهده می شود، در یک پری کوچک، اقبال فرد برای آمیزش با یکی از خویشاوندان نزدیک بیشتر است.

تک دوم پدیده ای بوسیله نام «جای پا آللی» بود. تو یک جمعیت کوچک، یافتن جفت کم ارزش همواره شاق است و سرانجام،اتفاقات ناگهانی. به عنوان مثال، ممکن است در یک سال بد، بها اجل و میر از کمیت معمول بسیار بالاتر رود. برای یک جمعیت کوچک و ریاضت کش شبیه نئاندرتال ها یک سال ردی واقعا می توانست زخم به بار بیاورد. وایسن و همکارانش نمونه سازی های خویشتن را بخاطر بازه ی زمانی ۱۰ هزار ساله ای اجرا کردند و دریافتند که همین ۳ عامل بخاطر شکست نئاندرتال ها کافی بوده اند.

با این حال، وایسن تأکید می بطی ء که یافته های او و همکارانش وما بدین معنا حلق که آدم های مدرن رقابتی با نئاندرتال ها نداشتند. اما این متشابه سازی نشان داد که دخیل کردن رقابت بخاطر توضیح انقراض نئاندرتال ها ضرورتی ندارد. وایسن می گوید، هنوز هم جای سؤال است که چرا نئاندرتال مدت قدری پس از ورود مردم ها به اروپا و سپس آسیا منقرض شدند، اما رقابت بر سر اراضی و منابع غذایی دلیل آن نبوده است.

درواقع، به عقیده وایسن، نئاندرتال ها جمعیت های اندکی داشتند و همین پری ناچیز همچنین در قسمت قسمت کردن های کوچک لطافت (بین ۱۵ تا ۵۰ نفری) در اروپا پراکنده شده بودند. مهاجرت مردم های مدرن به اروپا امکان پذیر است باعث قطع ربط نئاندرتال ها باهم شده و نهایتا بوسیله انزوا و تشدید همخونی، اثر آللی و تأثیرگذاری بیشتری سال های ردی روی این پری ها منجر شده باشد.بیشتر بخوانید:قسمت دانشمند چینی مسئول دستکاری ژنتیکی نوزادان هنوز نامعلوم استشیر گاو یا جایگزین های غیرلبنی؛ کدام یک بهتر است؟علاقه اهل عصر پارینه سنگی بوسیله اسب به پیش از اهلی شدن این حیوان بازمی گرددآیا سایر گونه های انسان قربانی ششمین شکست دسته جمعی شدند؟دانشمندان برای نخستین کود انسان را داخل حالت زیست تعویقی قرار دادند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کرانه دارابکلا میاندورود رسانه خبر پایگاه اطلاع رسانی روستای برگه علم و دانش مطالب روانشناسی مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی سال 2019 میلادی سایت جذاب طلوع معرفی اصناف محمدامین سامری دانلود تحقیق